Japonské abecedy

6. dubna 2013 v 11:34 | Riveän |  Japonsko
Tak, a máme tu další vzkříšený článek - jde o jeden z nejstarších "zápisů" z minulého blogu - Japonské abecedy.
V tomto článku se vám pokusím stručně osvětlit původ a vzhled japonského písma. Doufejme, že stejně jako já naznáte, že nejde o nesystematickou změt čmáranic, ale o přesně systematizované umění :)


Obecně:

Základní informací, pokud se vrhnete na nějaké to studium japonské abecedy, je, že japonci narozdíl od nás nepíší jedním druhém písma, ale hned třemi druhy, které různě kombinují dle potřeby a kontextu. Tyto "druhy" písma se jmenují Hiragana (vznikla zjednodušením celých čínských znaků kanji), Katakana (ta vznikla převzetím částí znaků kanji) a samotnými původními čínskými znaky Kanji (které s eovšem toilk neužívají - nebo lépe řečeno domluvíte se bez problémů bez nich, takže se pro začátek budu věnovat hlavně prvním dvěma zmíněným písmům). Obě jsou to takzvaná slabičná písma, což znamená, že jeden znak ředstavuje celou slabiku, ne jen 1 písmeno - proto zní japonština tak cizokrajně, přestože se skládá vlastně úplně stejně jako čeština - jen místo samostatného K má Ka, Ke, Ki, Ko, Ku. Samostatná písmena jsou pouze A,E,I,O,U a N. Zároveň s tím japonci nemají písmeno (ani slabiku s) L, ovšem velmi často vyslovují slabiky s R jako slabiky s L. Znaků je v každé z abeced 46 a někdy se k nim ještě přípojují 2 čárky (nigori) nebo kroužek (marunigori) a vznikají tak další slabiky.Kanji( 漢字)

Je znakový systém používaný pro zápis japonštiny. Vyvinul se z čínských znaků, které přišly do Japonska společně s buddhistickými texty. V současné japonštině se používá v kombinaci s hiraganou a katakanou.
V kanji jednotlivý znak reprezentuje význam, resp. kořen slova. Čtení znaku nelze zjistit z jeho písemné podoby, je třeba se jej naučit. Každý znak má formálně dvě čtení - sinojaponské (on, 音) a japonské (kun, 訓).
Některé znaky mají pouze jedno čtení, jiné jich mají více, u některých japonské, nebo sinojaponské čtení chybí.
Sinojaponské čtení se používá ve složeninách (hi oheň 火, jama hora 山, kazan sopka 火山), japonské především v případě, kdy znak stojí samostatně, nebo jako kořen slova (taberu jíst 食べる). V některých případech se i složeniny čtou japonsky, v dalších případech se vyskytuje kombinované japonsko-sinojaponské (on-kun i kun-on) čtení, ke správnému čtení je nutné znát kontext či daný úzus.

Původ znaků:


(necelá) Hiragana a Katakana spolu (to proto, kdyby se vám další obrázky nezobrazili :)


Hiragana (ひらがな) v kanji (平仮名)

Dnešní použítí Hiragany:
 1. slova japonského původu pro která neexistují kanji
 2. gramatická slova (předpony, přípony, částice, koncovky)
 3. knížky pro malé děti (japonské děti se hiraganu učí jako první ze tří japonských písem: hiragana, katakana, kanji)
 4. soukromé dopisy
 5. furigana (malé znaky hiragany, které v knihách pro začínající čtenáře naznačují výslovnost složitých znaků kanji)
 6. okurigana (hiraganový znak následující za kanji).

あ a い i う u え e お o (ja) (ju) (jo)
か ka き ki く ku け ke こ ko きゃ kja きゅ kju きょ kjo
さ sa し ši す su せ se そ so しゃ ša しゅ šu しょ šo
た ta ち či つ cu て te と to ちゃ ča ちゅ ču ちょ čo
な na に ni ぬ nu ね ne の no にゃ nja にゅ nju にょ njo
は ha ひ hi ふ fu へ he ほ ho ひゃ hja ひゅ hju ひょ hjo
ま ma み mi む mu め me も mo みゃ mja みゅ mju みょ mjo
や ja ゆ ju よ jo
ら ra り ri る ru れ re ろ ro りゃ rja りゅ rju りょ rjo
わ wa ゐ wi ゑ we を o/wo
ん n
が ga ぎ gi ぐ gu げ ge ご go ぎゃ gja ぎゅ gju ぎょ gjo
ざ za じ dži ず zu ぜ ze ぞ zo じゃ dža じゅ džu じょ džo
だ da ぢ (dži) づ (zu) で de ど do ぢゃ (dža) ぢゅ (džu) ぢょ (džo)
ば ba び bi ぶ bu べ be ぼ bo びゃ bja びゅ bju びょ bjo
ぱ pa ぴ pi ぷ pu ぺ pe ぽ po ぴゃ pja ぴゅ pju ぴょ pjo


Jak psát Hiraganu:


Katakana(カタカナ) v kanji(片仮名)

Dnešní použití Katakany:
 1. slova převzatá (z čínštiny, portugalštiny, holandštiny, dnes převážně z angličtiny)
 2. onomatopoia (v japonštině je mnohem více zvukomalebných slov než např. v češtině)
 3. telegramy, zdůraznění (katakana se používá tam, kde se v české typografii použije tučné písmo, podtržení nebo kurzíva)
 4. cizí místní názvy
 5. vědecké názvosloví (zvířata a rostliny)

ア a イ i ウ u エ e オ o ャ ja ュ ju ョ jo
カ ka キ ki ク ku ケ ke コ ko キャ kja キュ kju キョ kjo
サ sa シ ši ス su セ se ソ so シャ ša シュ šu ショ šo
タ ta チ či ツ cu テ te ト to チャ ča チュ ču チョ čo
ナ na ニ ni ヌ nu ネ ne ノ no ニャ nja ニュ nju ニョ njo
ハ ha ヒ hi フ fu ヘ he ホ ho ヒャ hja ヒュ hju ヒョ hjo
マ ma ミ mi ム mu メ me モ mo ミャ mja ミュ mju ミョ mjo
ヤ ja ユ ju ヨ jo
ラ ra リ ri ル ru レ re ロ ro リャ rja リュ rju リョ rjo
ワ wa (ヰ) wi (ヱ) we ヲ wo
ン n
ガ ga ギ gi グ gu ゲ ge ゴ go ギャ gja ギュ gju ギョ gjo
ザ za ジ dži ズ zu ゼ ze ゾ zo ジャ dža ジュ džu ジョ džo
ダ da ヂ (dži) ヅ (zu) デ de ド do ヂャ (dža) ヂュ (džu) ヂョ (džo)
バ ba ビ bi ブ bu ベ be ボ bo ビャ bja ビュ bju ビョ bjo
パ pa ピ pi プ pu ペ pe ポ po ピャ pja ピュ pju ピョ pjo

Toť vše, milé děti, načerpám-li k tomuto tématu nějaké nové informace, jistojistě je poctivě a zodpovědně dodám. Hawk!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Kontrolní otázka - který čaj máte raději k vodní dýmce? (prosím, odpovězte, ať můžu konečně všem dokázat, že nejlepší je Karkáde :)

Masala/Saleb
Karkáde/Ibišek
Tuareg
Nějaké Japonsko...třebá...Kukicha
Dumka/Živý-mrtvý (tj. ještě o něco odpornější dumka :)
Něco úplně jiného (a Kofola se nepočítá :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama